Algemene voorwaarden van KimWassenFotografie

Algemeen

De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiele schade veroorzaakt tijdens de fotosessie.

De fotograaf behoud het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen.

Bij het boeken van een fotosessie gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden.


De fotosessie
Voor de fotosessie wordt een afspraak gemaakt die voor de fotografe en de klant beiden
schikt.

In geval van slecht weer (regen, zeer donkere lucht) mag de fotosessie worden afgezegd door fotografe of klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotosessie besloten.


Betaling
De klant mag contant betalen of overmaken. De fotosessie wordt binnen 5 werkdagen na afloop volledig betaald door de klant. De klant ontvangt de foto’s nadat er betaald.
Bij klachten kan er contact met de fotografe worden opgenomen en wordt bekeken in hoeverre een financiële tegemoetkoming of herhaling van de fotosessie mogelijk is.


De foto's
Na de fotosessie zullen binnen 14 werkdagen de foto’s naar de klant worden toegestuurd.
Bij het boeken van een fotosessie geeft de klant KimWassenFotografie toestemming om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals blog, portfolio, nieuwsbrief, sociale media, fora, eigen gebruik en eventuele toekomstige activiteiten.
Wil de klant een specifieke foto niet online terug zien kan dit overlegd worden. Wil de klant vrijwel geen enkele foto online, zal tegen extra kosten een alternatief worden gevonden.

 

KimWassenFotografie zal foto’s nooit zonder toestemming van het model aan een ander (commercieel) bedrijf doorspelen. Bij publicatie in een (online) magazine zal altijd toestemming worden gevraagd.
Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd. Voor alle (digitale) nabestellingen gelden tarieven. De nabestellingen worden pas geleverd na betaling.
De fotografe blijft ten alle tijden eigenaar van alle foto’s.
De ontvanger van de foto’s dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie op sociale media kanalen of elders op internet.
Het bewerken van de foto’s door de ontvanger zelf is niet toegestaan, hieronder valt ook
bijsnijden.
Het is voor de ontvanger niet toegestaan om foto’s door te geven aan andere (commerciele)
bedrijven zonder toestemming.

Privacy

KimWassenFotografie zal in geen geval persoonlijke gegevens (email, telefoon, etc)
doorgeven aan derden of openbaar maken.